Samen werken aan het Klimaatplan 2030

Patrick Demarest

04/01/2021
Natuur


"Onze stad heeft al sinds 2016 een duurzaam energieactieplan, waarin opgenomen staat hoe we binnen Torhout energie kunnen besparen en kunnen inzetten op hernieuwbare energie. Dit plan wordt nu opgeschaald tot een volwaardig klimaatplan, waarin we ook rekening houden met de klimaatuitdagingen zoals drogere zomers, fellere buien of hitte. Het klimaat gaat ons allemaal aan en ja, we kunnen allemaal ons steentje bijdragen! Denk niet dat wat jij doet van geen tel is, integendeel. Samen kunnen we wel degelijk zorg dragen voor onze planeet. Geef ons jouw mening via de bevraging en neem deel aan het klimaatatelier in onze stad", vertelt Elsie Desmet, schepen van leefmilieu.


"Om te tonen dat het menens is, doen we dit niet vrijblijvend. We ondertekenden samen met Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke onder de naam Lokaal klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. Dit is een Europees initiatief om gemeenten en steden te betrekken bij de aanpak van klimaatverandering. Een uitdaging waarbij we ook op lokaal vlak actie kunnen en moeten ondernemen."


"De doelstellingen van het Burgemeestersconvenant zijn heel concreet:


  • De klimaatverandering beperken, door tegen 2030 de CO2-uitstoot (een belangrijk broeikasgas dat mee de klimaatverandering veroorzaakt) op het grondgebied met 40% te verminderen ten opzichte van 2011.


Dit moeten we doen door nog efficiënter om te gaan met energie en door het gebruik van fossiele grondstoffen zo veel mogelijk te vermijden.


Hierbij moet de energievoorziening verzekerd blijven, betaalbaar zijn én duurzaam.


  • Ons aanpassen aan klimaatverandering die nu al merkbaar is en in de toekomst nog zal toenemen. De uitdaging is hierbij om samen onze weerbaarheid te verhogen bij bijvoorbeeld hittegolven, droogteperiodes of door wateroverlast aan te pakken.


Omdat klimaatverandering geen ver-van-ons bed verhaal is, willen we zo veel mogelijk mensen betrekken om een goed klimaatplan 2030 op te maken en het samen uit te voeren. Niemand kan deze uitdaging alleen aanpakken. Enkel met de inzet van alle inwoners, handelaars, bedrijven, landbouwers, verenigingen, experten en overheden kunnen de doelstellingen gehaald worden."


Jouw mening telt! Vul onze klimaatenquête in!

 

"Daarom hebben we ook jou nodig! Heb jij goede ideeën voor het klimaatplan? Wat vind jij belangrijk, wat lijkt jou minder zinvol? Wat wil je zelf doen of doe je al?


Geef via onze enquête je mening over lokale klimaatacties en wat we samen kunnen doen. De enquête kan je invullen tot 31 januari en duurt ongeveer 10 minuten.


De bevraging kan je invullen via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/Route2030-LokaalKlimaatbeleid ."Smaakt het naar meer? Welkom op het klimaatatelier!

 

"Wil je na het invullen van deze enquête samen verder brainstormen en concreter ingaan op acties? Dat kan door op het einde van de bevraging aan te geven dat je in het voorjaar 2021 wil deelnemen aan het klimaatatelier in Torhout. Zeker doen!"