Team Kinderopvang in de bloemetjes

Patrick Demarest

28/03/2024
Actua

In december 2023 keurde de gemeenteraad de overnameovereenkomst van de stedelijke buitenschoolse kinderopvang Jabedebadoe op Don Bosco en Skoebidoe op Sint-Henricus goed. Het lokaal bestuur vond in scholengroep Sint-Rembert een betrouwbare partner die de kwaliteitsvolle dienstverlening blijft verzekeren aan alle kinderen en hun ouders. De overnamedatum staat vast op maandag 15 april. Voor het zover is, wil het lokaal bestuur het voltallige team in de bloemetjes zetten voor hun inzet en toewijding aan de stedelijke buitenschoolse kinderopvang.

 

Overname na intensief samenwerkingstraject

Na de goedgekeurde overnamebeslissing werkten diverse teams van de stad en scholengroep Sint-Rembert intensief samen om voor de kinderen, hun ouders én de begeleidsters een geruisloze overgang naar de buitenschoolse kinderopvang van Sint-Rembert mogelijk te maken. Inmiddels zijn de afspraken gemaakt, achterliggende softwarepakketten op elkaar afgestemd en is alles klaargestoomd om vanaf maandag 15 april de overname te realiseren en de stedelijke organisatie te integreren in de organisatie van Sint-Rembert.

"We willen onze kinderbegeleidsters niet stilletjes laten vertrekken", zegt schepen van Kinderopvang Annick Vanderspurt. "Ze verdienen het om bij dit afscheid van het lokaal bestuur nog eens extra in de schijnwerpers gezet te worden. We bedanken hen uitdrukkelijk voor de mooie en succesvolle jaren en zetten hen graag nog eens in de bloemetjes. We wensen hen alle succes bij hun nieuwe werkgever, scholengroep Sint-Rembert, die met deze equipe gegarandeerd is van een vlotte doorstart."

Regierol voor lokaal bestuur

Door de overname kan het lokaal bestuur zich toespitsen op de regierol in buitenschoolse kinderopvang, die ze volgens het nieuwe decreet buitenschoolse opvang en activiteiten vanaf 2026 moet opnemen. De continuïteit van de sterke dienstverlening en kwaliteitsvolle opvang blijft verzekerd en kinderen zullen zich nog vele jaren kunnen uitleven en ontwikkelen in de warmhartige organisatie van de buitenschoolse kinderopvang.