Vernieuwde atletiekpiste

Patrick Demarest

28/05/2024
Actua

Het Lokaal Bestuur Torhout opende afgelopen weekend de gerenoveerde atletiekpiste. Deze infrastructuur zorgt ervoor dat de scholen, individuele gebruikers, loopclubs en de atletiekvereniging in optimale omstandigheden kunnen leren, trainen en wedstrijden lopen. De aankoop kadert in de Vlaamse ‘Sportspurt’, een investeringsimpuls van 185 miljoen euro van Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

 

Sinds de coronacrisis is het meer dan ooit duidelijk: kwalitatieve buitensportinfrastructuur in je eigen buurt is goud waard. Samen buiten sporten zorgt voor fittere, gezondere burgers, voor meer sociale cohesie én voor meer welzijn. "We hebben in Torhout Houtland atletiekclub die op het hoogste niveau meedraait en al jaren topprestaties levert en ook zorgt voor een degelijke jeugdopleiding voor inwoners van Torhout en de omliggende gemeenten. Daarnaast maken lopers van Torrac en de Road Runners tijdens de wintermaanden gebruik van de accommodatie om op een veilige manier hun trainingen af te werken", zegt burgemeester Kristof Audenaert.

"Onderschat de impact van deze atletiekpiste ook niet voor de studenten van Vives en voor de leerlingen van de secundaire scholen met heel wat sportafdelingen in hun aanbod. Zodra het mooi weer wordt komen heel wat klassen buiten lopen, verspringen, hoogspringen of werpen. Een goed uitgeruste en kwaliteitsvolle atletiekpiste biedt dus een absolute meerwaarde voor sportend Torhout", aldus sportschepen Joost Cuvelier.

Creatieve oplossingen tijdens de werken

Heel wat sportclubs konden sinds maart niet meer terecht op hun geliefde atletiekpiste door de renovatiewerken. De Torhoutse sportdienst schoot ter hulp en bood site Thor aan waar mogelijk. Zo zorgden ze daar voor een verspringbak met zand, een spurtbaan met belijning voor de 60, 80 en 100 meter spurt en verhuisden ze de valmatten voor het hoogspringen naar daar. De sportclubs gingen zelf ook creatief te werk en gingen voor bijvoorbeeld boslopen. Nu de werken voltooid zijn is iedereen opnieuw welkom op sportcentrum Benny Vansteelant.  

Inhaalbeweging op het vlak van sportinfrastructuur

Omdat de vraag naar buiteninfrastructuur groeit, maar de drempel voor lokale besturen en

sportclubs vaak nog hoog is door het hoge prijskaartje en de administratieve rompslomp

die met zo’n grote aankoop gepaard gaat, stapte Torhout in een Vlaamse groepsaankoop.

Deze groepsaankoop past in de ‘Sportspurt’ van Vlaanderen, een investeringsimpuls van in

totaal 185 miljoen euro van Vlaams minister van Sport Ben Weyts voor meer en betere

sportinfrastructuur. Net zoals dat in sommige steden en gemeenten al gebeurde voor zaken

als zonnepanelen of rattenvergif, krijgen lokale besturen en ook sportclubs de kans om mee

te doen met groepsaankopen voor onder meer kunstgrasvelden, Finse pistes, ledverlichtingspalen of sportbakken (mobiele containers die sportmaterialen bevatten om

innovatieve sporten te beoefenen, zoals bijvoorbeeld speedminton, kanjam of wackitbal.)

Omdat het Vlaams niveau de groepsaankopen organiseert, verdwijnen heel wat drempels

voor lokale besturen en sportclubs. Naast de betere prijs die ze bekomen, moeten ze zelf niet

langer nagaan wat de wettelijke en technische vereisten zijn, wie de meest geschikte

leverancier is, waarvoor je moet opletten, of er misschien een openbare aanbesteding nodig

is, enzovoort. Het aanbod wordt nog verder aangevuld met meer mogelijkheden voor

sportieve groepsaankopen.

 

“Door de coronacrisis is er nu in heel Vlaanderen een grote appetijt om werk te maken van meer buitensportmogelijkheden”, zegt Weyts. “Deze groepsaankopen maken het voor de

lokale besturen moeilijker om ‘nee’ te zeggen tegen investeringen in buitensportinfrastructuur  en veel makkelijker om ‘ja’ te zeggen.” Alle info over de verschillende te lanceren groepsaankopen vind je terug op www.sportspurt.vlaanderen.

De werken kostten in totaal 752.000 euro waarvan 450.000 euro werd gesubsidieerd door Sportspurt.