Wandelen en ideeën geven voor Tordale

Patrick Demarest

16/02/2021
cultuur/onderwijs Actua

Tordale staat voor de opbouw van hun beleidsplan voor de komende jaren en daarvoor zijn ze op zoek naar ideeën, hoe uiteenlopend ook. Daarom organiseren ze tot eind februari een aantal acties om ideeën te sprokkelen. De wandeltocht rond het Amazoneplein is daar een van. 

Lore Casier, teamcoach orthoagogen en therapeuten: "We vinden het voor de opbouw van ons toekomstplan noodzakelijk dat wij in Tordale zicht hebben op wat voor onze cliënten en hun netwerk, medewerkers, vrijwilligers maar ook de ruimere buurt en de stad zinvol en belangrijk is."

"We organiseren om die reden nog tot eind februari een aantal acties om als het ware ideeën te ‘sprokkelen’."

Wandeling Amazoneplein

"Één van deze projecten is een wandeling die we hebben uitgestippeld, met als startpunt het Amazoneplein. We willen de inwoners van Torhout graag uitnodigen om deze wandeling te doen. Alle informatie kan je terugvinden op onze website: http://tordale.be/wandelroutes

"In maart gaan wij met een groep personen die daar ‘goesting’ voor hebben aan de slag om de veelheid van ideeën aan elkaar te knopen tot een aantal rode draden."

Route du soleil

"Om alle uiteenlopende acties aan elkaar te linken, kozen we als thema voor de metafoor ‘(Auto)Route du soleil’: We gaan samen op reis langs de autoroute du soleil. We gaan zonnige tijden tegemoet, maar de precieze eindbestemming moet nog worden bepaald – aan de hand van de verschillende ideeën. De ‘wandel-route du soleil’ vormt een afslag die we nemen om even te vertragen en interessante mensen te ontmoeten op ons pad."