Woningmaatschappij Thuiswest

Patrick Demarest

29/03/2024
Actua

De gemeenteraad gaf goedkeuring aan het toewijzingsreglement van woningmaatschappij Thuiswest. Dat reglement gaat in vanaf 1 mei.

 (Nieuw toewijzingsmodel voor sociale woningen)

Vanaf 1 mei geldt een nieuw toewijzingsmodel voor het toewijzen van sociale woningen aan kandidaat-huurders. Een kandidaat-huurder kan via 4 instroommogelijkheden aan een woning worden toegewezen. Lokale accenten zijn mogelijk om op specifieke noden van bepaalde doelgroepen of lokale binding in te spelen. De toewijzingsraad van de woonmaatschappij legt deze lokale accenten vast in een toewijzingsreglement en huishoudelijk reglement en maakt afspraken rond versnelde toewijzing. In deze toewijzingsraad zetelen alle gemeentes van het werkingsgebied en relevante lokale huisvestings- en welzijnsactoren.


De Vlaamse regelgeving legt op dat de lokale binding met de gemeente zwaarder doorweegt. Eén op de vijf toewijzingen gaat naar personen of gezinnen met een erg hoge woonnood, zoals bijvoorbeeld dakloosheid. Het Vlaamse kader legt op dat je 5 jaar ononderbroken moet gewoond hebben in de gemeente in de laatste 10 jaar. Lokaal kan je beslissen om dat nog strenger te maken, maar dat doet Torhout niet. Lokaal kan je ook beslissen om een bepaald gedeelte van je patrimonium voor te behouden voor specifieke doelgroepen. Het Lokaal Bestuur Torhout kiest om dit voorlopig niet aan te passen.


4 instroommogelijkheden

  • Standaardtoewijzing op basis van lokale binding en chronologie
  • Versnelde toewijzingen voor kandidaat-huurders met een bijzondere nood of die zich in precaire situaties bevinden.
  • Toewijzing aan specifieke doelgroepen.
  • Toewijzingen naar aanleiding van interne mutaties (bestaande huurders die verhuizen naar een meer passende woning)


Thuiswest in Torhout

Sinds 1 juli 2023 is er in elke stad of gemeente nog 1 aanspreekpunt voor alle sociale woonvragen: de woonmaatschappij. Voor Torhout betekent dit dat het sociaal verhuurkantoor JOGI en de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel niet langer in hun gekende vorm bestaat. Torhout valt onder de woonmaatschappij 'Thuiswest',  net zoals de gemeentes Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Langemark-Poelkapelle, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Poperinge, Roeselare, Staden, Vleteren en Zonnebeke.


Actualisatie centraal inschrijvingsregister

Ondertussen ging op 18 maart ook het centraal inschrijvingregister van start. Dit is een online databank die alle inschrijvingen voor sociale huurwoningen in heel Vlaanderen verzamelt. Voor de bestaande huurders en verhuurders verandert er niets aan de voorwaarden van de huurovereenkomst. Wie op een wachtlijst staat voor een sociale woning, moet zijn inschrijving verplicht nakijken en herbevestigen in een nieuw centraal inschrijvingsregister. Thuiswest stuurt iedere kandidaat-huurder hierover in de loop van april nog een brief.


Termijn om te reageren is beperkt

De tijd die kandidaat-huurders hebben om de inschrijving te bevestigen is beperkt: de termijn staat in de brief die zij ontvangen. Wie niet tijdig bevestigt, wordt geschrapt uit het inschrijvingsregister en verliest zijn plaats op de wachtlijst én eventueel ook het recht op een huurpremie. Tijdig de inschrijving bevestigen is dus zeer belangrijk! Dit kan via vlaanderen.be/sociaalhuren.

 

Ben je kandidaat-huurder en heb je vragen rond de actualisatie van je plaats op de wachtlijst?

Ben je professional en heb je vragen over de manier van toewijzen?