De Sint kwam langs bij Hart boven hard

Patrick Demarest

04/12/2022
vereniging

(De mensen van Hart boven hard samen met de Sint.)

Hart boven hard merkt dat er steeds meer gezinnen moeilijkheden hebben om de Sint te laten komen. Daarom nodigde Hart boven hard de Sint uit voor die kinderen. Er waren dit jaar bijna 3 keer zoveel kinderen ingeschreven dan de vorige editie, ook de Sint merkt dat er steeds meer kinderen opgroeien in (kans-)armoede. De kinderen werden ingeschreven via het Sociaal Huis, het CAW, de brugfiguren of waren gekend bij Hart boven hard zelf. In totaal waren ruim 150 mensen ingeschreven. 

Dankzij donaties van onder meer het CAW en heel wat particulieren kon de Sint voor elk ingeschreven kind een cadeautje en snoepzak voorzien. Er waren ook pannenkoeken voor de ouders en de vele vrijwilligers die zich tijdens het voorbije jaar inzetten voor Hart boven hard!

Hart boven hard Torhout is ook steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers om mensen die in (kans-)armoede leven te ondersteunen. Ook mensen of verenigingen die de werking een duwtje in de rug willen geven, kunnen steeds contact opnemen via torhout@hartbovenhard.be