Groen hart

Patrick Demarest

02/02/2021
Natuur

Het Lokaal Bestuur Torhout kocht een bijkomend stuk grond aan tussen site d'Aussy en het park de Brouckere. Dankzij deze aankoop kan nu een groene verbinding tussen het stadscentrum en park de Brouckere gerealiseerd worden. Zo krijgt Torhout een groen hart...

Verbinding site d'Aussy en park de Brouckere

Het Lokaal Bestuur Torhout kocht een stukje grond in het binnengebied tussen villa d'Aussy en zaal de Brouckere. Op deze manier kan de verbinding tussen de tuin van villa d'Aussy en het park de Brouckere gerealiseerd worden. Het stukje grond grenst ook aan de tuin van het voormalige Sociaal Huis langs de 's Gravenwinkelstraat waardoor het lokaal bestuur een groter aaneengesloten domein in eigendom verwerft.

 Stadstuin

Met de aankoop kan zo één van de stadstuinen die voorzien is binnen de stadskernvernieuwing gerealiseerd worden. De realisatie van deze stadstuinen werden ook als een belangrijke prioriteit opgenomen in het meerjarenplan.

 Toegankelijkheid

Nu het lokaal bestuur eigenaar wordt van het ganse binnengebied, inclusief villa en tuin d'Aussy, kan de verbinding gerealiseerd worden en kan de stadstuin opengesteld worden.

Directeur ruimte An Wostyn: "We willen er een aangename verblijfplaats van maken in het hart van de stad, opgeladen met ideeën van de Torhoutenaar. Vanaf maart 2021 willen we de tuin openstellen en start het participatietraject rond hoe we de tuin het best inrichten."