Opstart bijenwerkgroep

Patrick Demarest

03/07/2020
Actua Natuur

Op 10 juli 2019 keurde het schepencollege het project Kruisbestuivers van Regionaal Landschap Houtland goed. Het project heeft als doel om een coherent bijenbeleid en een bijhorend actieplan uit te werken voor alle deelnemende steden en gemeenten en omvat ook een samenwerking met het Regionaal Landschap Houtland, Stad-Land-schap 't West-Vlaamse Hart, Inagro en Knokke-Heist als pioniersgemeente met als doel een volledig pesticide vrije gemeente te worden.

Van links naar rechts: Elsie Desmet, Leen Dedeene, Yannick Verstraete, Johan Dejonckheere, Annelies Vandendriessche en Annelies Pollentier.

Torhout heeft ondertussen al enige jaren een mooi bijenplan en een daarbij horend actieplan lopen, uitgewerkt door de bijenwerkgroep. Via het project Kruisbestuivers wensen ze de oude bijenwerking terug wat nieuw leven in te blazen en verder in te zetten op een bijenvriendelijke omgeving. Op donderdagavond 2 juli ging men van start met de nieuwe bijenwerkgroep, onder begeleiding van het Regionaal Landschap Houtland.