Presentatie plannen de Warande

Patrick Demarest

21/05/2024
Actua

Het lokaal bestuur hield al enkele participatiemomenten over de toekomst van speelbos De Warande en site Leda. Ze gingen aan de slag met de waardevolle input van mensen van de speelpleinwerking, tennisclub, stadsdiensten, Tordale, scouts en enkele buurtbewoners. De stad stelt de mogelijke toekomstplannen voor De Warande graag aan je voor op woensdag 22 mei om 19 uur in het stadskantoor.


Schrijf vlug in via www.torhout.be/presentatie-dewarande
Naast de presentatie is er ook een tijdelijke tentoonstelling in het stadskantoor die je vrij kan bezichtigen. De tentoonstelling loopt van 22 mei tot 7 juni.