RUP site Lammens voorlopig vastgesteld

Patrick Demarest

27/03/2024
Actua

De Torhoutse gemeenteraad stelde het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de site Lammens voorlopig vast. Dit RUP wijzigt de bestemming van de gronden en bepaalt de bouwvoorschriften voor de nieuwe ontwikkeling. Er volgt nu een openbaar onderzoek waarin iedereen eventuele opmerkingen of bezwaren kan overmaken aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Het lokaal bestuur voorziet een informatiemoment voor de omwonenden.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan markeert een belangrijke stap in de herontwikkeling van de voormalige pluimveeslachterij, die al geruime tijd verlaten is. Dit plan is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen het lokaal bestuur Torhout en de betrokken partijen. Op het terrein zelf zal vanaf half april activiteit te zien zijn. Dan zullen de afbraakwerken van start gaan.

Herontwikkeling met focus op lokale bedrijvigheid

Het masterplan voor de zone voorziet in een herontwikkeling die voornamelijk gericht is op lokale bedrijvigheid. Het nieuw bedrijventerrein zal toegankelijk zijn via een nieuwe zijstraat van de Breestraat. De groene buffer rondom het terrein wordt uitgebreid met publiek toegankelijke groene zones. Op deze manier wordt niet alleen de hinder voor aanpalende bewoners beperkt, maar wordt ook een deel van de site vergroend en onthard.

Wonen en waterzuivering

Langs de Wijnendale-Stationsstraat wordt het woonlint afgewerkt met woningen. Het lokaal bestuur zoekt een nieuwe invulling voor de voormalige doktersvilla. Is dat niet mogelijk binnen de twee jaar, dan wordt dit perceel onderdeel van het bedrijventerrein. Om de waterkwaliteit in de omgeving te verbeteren, komt er een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin op de locatie van de voormalige waterzuivering voor de pluimveeslachterij.

Informatiemoment en start openbaar onderzoek

Dit RUP biedt een juridische basis voor het masterplan, zodat het lokaal bestuur de nodige vergunningen kan toekennen voor de bouw van de nieuwe ontwikkelingen. Na de voorlopige vaststelling door de gemeenteraad volgt van 9 april tot en met 7 juni een openbaar onderzoek. Alle betrokkenen hebben mogelijkheid om bezwaren of opmerkingen over te maken aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). Het lokaal bestuur organiseert een informatiemoment voor de omwonenden op donderdag 2 mei om 19.30 uur in de basisschool van Wijnendale.   


Schepen Lieselotte Denolf: "In dit project gaan ondernemen en zorg voor de buurt hand in hand. We zijn enerzijds enthousiast dat schaars geworden grond voor ondernemen goed benut zal worden. Er is al heel wat interesse van ondernemers voor dit voornamelijk lokale bedrijventerrein. Anderzijds luisteren we o.a. via infomomenten ter plaatse naar de bezorgdheden van de buurt, zodat het een project wordt op maat van Wijnendale."