Scholengroep !mpact investeert 100 miljoen euro in huisvesting

Patrick Demarest

05/07/2022
cultuur/onderwijs

Een grondige doorlichting van het !mpactpatrimonium bracht infrastructurele gebreken naar voren die radicale ingrepen noodzakelijk maken. Bovendien wil de scholengroep de onderwijsinfrastructuur van elke school optimaal afstemmen op haar profiel, onderwijsaanbod en pedagogisch concept. Hoe de schoolinfrastructuur geoptimaliseerd wordt en hoe men daartoe de nodige middelen (zowat 100 miljoen euro over 10 jaar gespreid) bijeenbrengt, staat beschreven in het !mpact huisvestingsplan.

(In De Valke in Lichtervelde komt er een nieuw kleuterblok.)
 
Op basis van het integraalplan van !mpact, opgemaakt in overleg met de experts binnen het GO! en met de Raad Van Bestuur van !mpact, werd een strategisch huisvestingsplan opgemaakt.

Infrastructuur afgestemd op aanbod, project en profiel

 
Het integraalplan, afgewerkt in 2017, onderzocht waar herschikkingen op het niveau van de scholengroep kansen scheppen om de onderwijsinfrastructuur optimaal af te stemmen op het onderwijsaanbod van elk uniek schoolconcept.  Het huisvestingsplan vertaalt dit door naar concrete infrastructurele keuzes. Op onderwijskundig vlak streeft men daarbij scherpe schoolprofielen na, bouwkundig kiest men voor leeromgevingen die passen bij het pedagogisch project van de school en aansluiten bij het strategisch plan van het GO!

Nieuwbouw en renovatie

Om op een veilige, comfortabele en ecologisch verantwoorde manier les te kunnen blijven geven, worden bestaande gebouwen en leeromgevingen gerenoveerd en nieuwe gebouwen opgetrokken.  Om dit als scholengroep te kunnen realiseren, werd een ambitieuze bouwplanning opgemaakt met sloop, verhuisbewegingen, verkoop … Deze planning – waarbinnen ook een aantal reeds gemaakte keuzes m.b.t. gebouwen en terreinen zijn opgenomen – past in een groot, samenhangend verhaal.
Dat verhaal wordt tussen nu en 2030 planmatig uitgerold.
Door de puzzel steen na steen voor elke school te leggen, rekening houdend met identiteit en context, worden de nodige middelen bijeengebracht.

In een groot decennium quasi 100 miljoen euro beschikbaar

 
!mpact zal, als slagkrachtige scholengroep, gespreid over een groot decennium, met visie, aanzienlijke sommen investeren om de scholeninfrastructuur toekomstproof te maken.
De middelen daarvoor komen (voor zowat 5%) van de jaarlijkse dotaties voor kleine infrastructuurwerken en vooral van slimme herschikkingen binnen het eigen patrimonium.
Middelen uit verkoop worden gecentraliseerd en herverdeeld voor onder andere nieuwbouw of renovatie. Bij verhuisbewegingen wordt ook altijd geïnvesteerd in optimalisatie van de bestaande ruimtes

De komende jaren zijn nieuwbouwprojecten gepland voor MPI De Bevertjes/De Varens – site Maerlant – MPI De Kaproenen De Pannebeke – De STEMpel – Zilvermeeuw – Paalbos – Zeelyceum en BAZ – Permeke – De Glimlach – Facet – De Valke – de scholen in Knokke-Heist …

(In Eureka Torhout zijn de gebouwen nog ok maar een extra budget voor onderhoud zou welkom zijn.)

Er wordt ook volop gerenoveerd met het oog op fraaiere, veiligere en meer duurzame leer- en werkomgevingen. De investeringen in renovatie bedragen zowat 8 miljoen euro voor  elektriciteitswerken, 14 mln. voor dakwerken en buitenschrijnwerk en bijna 8,5 mln. voor verwarming. Voor de herstelling na asbestverwijdering en het afkoppelen + herstellen van regenwatertoevoer trekt men telkens om en bij de 2 mln uit.
Afgeronde werf

Na vijf jaar intense focus op de huisvesting – met afgeronde realisaties, lopende projecten en uitgetekende toekomstige keuzes – staat de werf ‘Great Place to Learn’ stevig in de stellingen. Algemeen Directeur Wim Van Kerckvoorde is fier op deze verwezenlijking en ziet hierin de afronding van een belangrijke fase en de start van een nieuwe: ‘De komende tijd gaat !mpact de focus leggen op het centraal zetten van de onderwijsprofessional en wordt alles in het werk gesteld om – conform de visie die wij met de Raad van Bestuur en het team hebben ontwikkeld – ‘Great Places to Work’ te realiseren. Dit is een nieuwe uitdaging voor de organisatie en die zal aangepakt worden door mijn opvolger, want op 1 oktober 2022 geef ik vol overtuiging de fakkel door aan iemand anders. Na bijna 9 jaar als algemeen directeur van deze scholengroep is het tijd voor andere uitdagingen.

Tot scholengroep !mpact behoren 
d’oefenschool – de zeeparel – makz – internaat makz – kta brugge – internaat de zwaan – de bevertjes – internaat de bevertjes – de kaproenen – internaat de hazelaar – manitoba – zeelyceum – eureka – permeke – bs brugge centrum – ms brugge centrum – einstein basisschool – einstein tienerschool – ‘t klavertje – atheneum brugge – de springplank – de stempel – de pannebeke – facet – de glimlach – bloeiweide – paalbos – baz – maerlant atheneum – zilvermeeuw – minimakz – de varens – de passer – clb connect – stimuland – de valke – de boomhut – de tandem – context – stamina – element – twoape – atelier B